IV* Impreza odbywa się we współpracy towarzystwa dbającego o dobro i rozwój kolejki.