Cennik ważny od dnia 11.12.2022r.

Cennik w zależności od przejechanych stacji/przystanków
  Bilety normalne
Bilety ulgowe *1)
  Bilet tam Bilet obustronny Bilet tam Bilet obustronny
1-2 stacje + 4,- Euro 6,- Euro 2,- Euro 3,- Euro
Przejazdy miejskie*        
3-4 stacje 7,- Euro 11,- Euro 3,- Euro 5,- Euro
5-6 stacji 9,- Euro 14,- Euro 5,- Euro 8,- Euro
7-9 stacji 12,- Euro 18,- Euro 6,- Euro 10,- Euro
*przejazdy miejskie: z dworca głównego  Zittau do Zittau Vorstadt (przedmieście)
 
Bilet 10-razowy* 29,00 Euro   21,00 Euro  
Bilet jednodniowy 22,00 Euro *2)   15,00 Euro *2)  
Bilet tygodniowy 30,00 Euro   22,00 Euro  
Bilet miesięczny 69,00 Euro   52,00 Euro  
*10 dowolnych przejazdów na kolejce wąskotorowej (bilet ten przypisany jest do danej osoby i ważny przez rok od momentu jego kupna)

 

rowery, przyczepki rowerowe: 3,00 Euro za podróż

 

Grupy turystyczne

Bilety normalne i ulgowe od 6 do 19 osób Po 10% ulgi na  jednym bilecie normalnym
  od 20 osób Po 15% ulgi na jednym bilecie normalnym
*1) bilety ulgowe dla dzieci i młodzieży uczącej się w wieku od 15 do 17 lat, uczniów zawodu, praktykantów oraz studentów.
*2) Bilety jednodniowe ważne są na terenie całego ZVON (Celowy Związek Komunikacyjny Górnych Łużyc i Dolnego Śląska).
Osoby posiadające zwykłe bilety jednodniowe lub jednodniowe bilety typu EURO NYSA
(niezależnie o tego, czy kupione one zostały po stronie polskiej, czeskiej lub niemieckiej)

oraz jednodniowe bilety  typu Sachsenticket (bilet saksoński)
zobowiązane są do jednorazowego uiszczenia składki
historycznej w wysokości  8 €  (składka normalna) względnie 5 € (składka ulgowa).

Odchylenia od normalnych taryf  ZVON-u:

• Wszelkie bilety kolejki wąskotorowej do nabycia są w pociągach oraz na wszystkich kasach prowadzonych przez SOEG. Bilety jednorazowe ważne są w dniu ich kupna, przy czym dowolnie można przerywać przejazdy na kolejce.
• Dzieci  do lat 14 będące w  towarzystwie osób dorosłych z ważnym biletem nieodpłatnie korzystają z przewozów  SOEG. Natomiast dzieci same podróżujące od lat 7 do 17 uiszczają cenę ulgową według powyższej tabeli. Również nieodpłatnie przewożone są sprzęt narciarski, wozy dziecięce, psy oraz inne małe zwierzęta domowe w odpowiednich pojemnikach.
• Pojedyncze bilety (zarówno normalne jak i ulgowe) , 4-razowe bilety (zarówno normalne jak i ulgowe) oraz bilety grupowe strefy taryfowej ZVON-u  nie są honorowane na kolejce wąskotorowej SOEG.
• Wszystkie pozostałe oferty ZVON-u ważne są i obowiązują również na kolejce wąskotorowej. Do uiszczania przy jednym bilecie tygodniowym zostaje podróżnym składka historyczna w wysokości 8 Euro (normalnie) albo 5 Euro (ulgowo). W wypadku biletów jednodniowych, Jednodniowych Biletów Euro Nysa  (PL EURO-NYSA) oraz biletów ważnych na terenie Saksonii (Sachsenticket) płacimy od osoby jednorazową składkę historyczną. W wypadku biletów dla seniorów również uiszczamy takową składkę w wysokości 8 Euro.
• Obowiązują ogólne warunki przewozu oraz wszelkie przypisy ważnych taryf w Celowym Związku Komunikacyjnym Górnych Łużyc i Dolnego Śląska (ZVON).