Wagony dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, które u boku pudła wagonu wyposażone są w hydrauliczne dźwigi; wagony te kursują przez cały rok (z wyjątkiem historycznych składów RETRO jak i wagonu motorowego)

Fotos: Mario England