Každý poslední pátek v měsíci od května do září si můžete prohlédnout opravárenské dílny a prostory v depu v Žitavě. Zvědavci mohou nahlédnout pod ruce odbornému personálu a otázky budou rády zodpovězeny.

Cena za osobu:
5,– Euro

Objednávka a informace,zákaznická kancelář v Žitavě – 0049 3583 540540

Termíny 2023 Prohlídka dílen v nádraží Žitava

  • 28.09.2023

11:00 hod.